YKB MESAJI

Değerli hissedarlarımız ve iş ortaklarımız küreselleşen dünyada sürdürülebilir bir gelecek için, toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde olup Yenilebilir Enerji, Bilişim ve Finansal Sektörlerinde yenilikçi ve teknolojik alt yapıya sahip, etkin ve yetkin fırsatlar üzerine yöneticilerimiz ve çalışanlarımız ile yatırımlarımızı hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Sevgi ve saygılarımla

Aydın SUÇİN