Misyon

Topluma ve çevreye duyarlı,Teknolojik seçimin geleceğe yönelik olması,getirisi yüksek yatırımlarla, ülkemize ve pay sahiplerimize sürdürülebilir bir değer oluşturmak.

Vizyon

Yenilenebilir enerji,bilişim ve finansal sektörlerde stratejik yatırım ve ortaklıklarla öncü bir firma olmak.