Salix Yatırım Holding A.Ş

KOMİTELER

Başkan

Üye

 Denetim Komitesi

Mustafa Ceyhan

 Kurumsal Yönetim Komitesi

Kaan Şahin

 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aydın Suçin