Salix Yatırım Holding A.Ş

KOMİTELER

Başkan

Üye

 Denetim Komitesi

Rafet Yasin Kahraman

Osman Özhan Zel

 Kurumsal Yönetim Komitesi

Osman Özhan Zel

Taner Ustaoğlu

 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Kahraman

Osman Özhan Zel